Zadruga

Home / Zadruga

ZADRUGA / ZA DRUGA 

Premiera: Studio Vitkar (2023)

Zadrugo je včasih povezoval skupni interes, ki ustvarja razmere za samouresničitev potencialov tako posameznika kot skupnosti, medtem ko danes vztrajno iščemo politično voljo, kako najti prostor za različne civilne iniciative. Takšni prostori so vedno redkejši, saj se njihovo uporabnost presoja zgolj skozi tržno vrednost, kar povzroča kratke stike med dosegljivostjo prostora in lokalnimi ljudmi, ki bi takšen prostor potrebovali. 

Kako bomo lahko v prihodnosti še živeli – skupaj? Gledališče je prizorišče radikalnega mišljenja resnice, ki trasira pot za spremembe. Gledališče gradi in ustvarja skupnost in spodbuja h kritičnemu motrenju ter etičnemu razmisleku. In podoba telesa v umetnosti je vedno odraz podobe telesa družbe neke dobe, ki je danes popolnoma individualistična. 

Zadruga / Za druga zato ponuja razmislek o današnjem času, prostoru, izginjanju skupnosti ter najdevanju naših teles v novih epidemičnih okoliščinah; fizičnih in mentalnih, ki še kar trajajo… Dialog se vzpostavlja samo preko nadgradnje samega sebe, pri čemer je nujna ne zgolj povezava »druga z drugom«, ampak tudi s skupnim prostorom, z zadrugo, ki šele omogoča potopitev v skupni duh trenutka vseh nas.

 

Ideja in koreografija: Branko Potočan
Soustvarjanje in ples: Anamaria Bagarić, Branko Potočan, Jana Menger, Tajda Podobnik, Tini Rozman, Veronika Valdés
Avtor in izvajalec glasbe: Goran Završnik

Kljunasta flavta: Kristina Martinc

Glas: Katarina Krapež
Dramaturgija: Andreja Kopač
Oblikovanje svetlobe: Gregor Kuhar
Oblikovanje: Tanja Radež

Fotografije: Drago Videmšek

Video: Petra Hrovatin
Izvršni producent: Mojca Ulaga
Produkcija: Vitkar zavod
Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 

Kontaktirajte nas

Imate kakšno vprašanje? Pišite nam.

Start typing and press Enter to search